Производството на паркет и околната среда

Като всеки бранш, който разчита на естествените материали, и паркетният не може да си позволи безхаберие към екологичното равновесие на планетата. Макар в сравнение с производството на хартия например, количеството на използваната за паркет дървесина в световен мащаб да е нищожно малко, от десетилетия вниманието на бизнеса е насочено и към опазването на природните ресурси. Съвсем разбираемо, фокусът е насочен към произхода на дърветата, използвани във фабриките за паркет. Основните цели на множеството организации по света, ангажирани с „белите дробове” на планетата, е да не се допуска нелегалното изсичане на дървени площи, да не се унищожават застрашени от изчезване видове, да се пазят тропичните гори и да се развиват устойчиво управляваните горски стопанства. Ето защо всяка „зелена” фабрика за паркет се е ангажирала пряко с местодобива и характера на дървесината, която набавя за производството. Разбира се, на другия полюс са тези, които закупуват нелегално изсечени дървета, най-често от Далечния Изток.

Производителите, излезли на „светло”, работят само с материал, чиито произход е удостоверен и е набавен от т.нар. устойчиво управлявани горски стопанства. Последните са създадени специално за целите на бизнеса, отглеждат определени дървесни видове на регламентирани за целта места, а след изсичането им засаждат нови. В световен мащаб съществуват няколко неправителствени екологични организации, които се ангажират с издаването на сертификати за отговорно изсечената дървесина за съответните производители, както и за продуктите, реализирани с нея, т.е. и на закупилите я преработватели. Най-популярната от тях и набираща все по-голяма скорост е FSC (Forest Stewardship Council). Тя е създадена да насърчава екологосъобразното управление на световните гори въз основа на международно признатия стандарт FSC-STD-40-004. Ако видите логото на FSC върху дървен материал или върху изделия от дърво (например паркет), това означава, че производителите му са подходили отговорно по отношение на неговия произход, добив и обработка, без да нарушават екологичното равновесие на планетата. Всеки един от производителите, с които „Паркетсенс” работи, удостоверява по този начин пред нас произхода на паркета си.

Паркетният бранш в лицето на FEP (European Federation of the Parquet Industry) показва своята ангажираност към проблемите на околната среда с помощта на проекта „Real Wood”. Основната му цел е да покаже на потребителите ползите от естествените паркети, включително и екологичната им целесъобразност. Организацията работи за популяризирането на факта, че при производството им се изразходват много по-малко количество ресурси и енергия, отколкото при останалите видове подови настилки, че на мястото на изсечените дървета се появяват нови и колкото по-високо е потреблението, толкова повече ще са новозасадените площи, тъй като за всяко отсечено дърво в устойчово управляваните горски стопанства се засаждат две. Освен това дървесината може да се рециклира напълно на всеки един от етапите на производство и експлоатация, без да се замърсява околната среда и без да се използва голямо количество енергия.

Така например при един от основните ни доставчици – канадската фирма „Coswick”, 100 % от производствените отпадъци се рециклират. Част от тях се пресова във вид на дървени брикети, които се използват широко като гориво за отопление на жилища или пък се изгарят в котли за отопление на сушилни и други помещения.