Преходът между паркета и другите подови настилки

Сред многобройните въпроси, които трябва да бъдат уточнени при избора на подовите настилки в дома, стои и този за преходите помежду им. Според нас най-добрият преход е този, който може да се види, но не може да се усети. Т.е. да няма разлика в нивата на естествения паркет и другата подова настилка. Съответно и да не се налага поставянето на преходни лайстни между настилките. За нашия екип това е най-естетичният и практичният вариант.

Как може да се избегне използването на преходни лайстни?


Това ще се случи, ако подготовката на основата и монтажът на настилките се извършат планирано и прецизно в следната последователност:


1. Започнете с избора на паркета

Въпреки че е последната настилка, която се монтира, паркетът „задава“ нивата на останалите. Защо това е така? Нивата на плочките например могат да бъдат компенсирани лесно с лепило. При естествения паркет няма възможност за полагане на повече от 1-2 мм лепило. Монтажистите на другите настилки трябва да се съобразят с нивото, което ще се постигне с паркета. То се изчислява въз основа на дебелината на избрания паркет, на лепилото и от предвиденото общо ниво (най-често се определя от височината на входните врати). Дебелината на паркета е изходна база и за необходимото количество саморазливна замазка. Повече за необходимостта от саморазливна замазка прочетете тук.


2. Оглед от техническо лице

След като сте избрали паркета, е добре възможно най-скоро да бъдете консултирани от техническо лице от мястото, от което сте го избрали. Желателно е то да дойде на оглед, за да види какво е състоянието на основата, необходима ли е саморазливна замазка и с какви дебелина трябва да е. Друга важна негова задача е да маркира нивото на бъдещия под от паркет. В практиката си колегите ни от Паркетсенс ПРО използват определението „кота готов под“. С посоченото от него ниво на монтирания паркет трябва да се съобразят останалите монтажисти на подови настилки.


3. Спазване на зададеното ниво

Всички участници в монтажа на другите настилки трябва да изпълнят професионално задълженията си и да спазят необходимото за паркета ниво. Ако не го направят, постигането на нулев преход ще се затрудни и може да е свързано с повече разходи от ваша страна. В практиката си екипът на Паркетсенс ПРО е попадал в множество проблемни ситуации и винаги е намирал решение, но най-добрият вариант е да се следват стриктно предписанията на техническото лице, което отговаря за монтажа на паркета.

4. Професионалисти за монтажа на паркета

Естественият паркет е най-дългосрочната инвестиция, която правите в интериора на дома. Много е важно да не подценявате неговия монтаж, защото той е пряко свързан с безпроблемната му експлоатация. Изберете екип, на който може да имате доверие и е показал в практиката своите умения. В Паркетсенс може да разчитате на съдействие и за монтажа на паркета. Колегите ни от Паркетсенс ПРО имат сериозен професионален опит и умения за изпълнението на различни сложни детайли.

Кога е възможно да се постигне такъв преход?


Преход без лайстни може да бъде изпълнен между паркет и различни видове твърди настилки (камък, гранитогрес), както и при микроцимент и шлайфани бетони. Не препоръчваме преход “на нула” при връзка с мокет, защото нишките му ще са причина за повдигане. Контактът между паркета и твърдата настилка е добре да се извърши по тясната страна на ламела заради линейните разширения.

При плътен контакт в едната посока в останалите трябва да се оставят технологични фуги. Когато площите са много големи, се налага използването на корк, който може да се оцвети в цвета на паркета. Всеки конкретен обект има своите особености и преходът без лайстни се изпълнява според тях след консултация с техническото лице.

Не по-малко важно е да изберете качествен трислоен паркет с конструкция, която не се повлиява от промените в температурата и влажността в помещенията. Необходимо е да спазвате препоръчваните от всички производители на естествен паркет граници за тях. Ще ги откриете в експлоатационните им характеристики. Ние ще ви дадем указания как да се грижите за закупения от нас паркет след монтажа, така че да нямате никакви проблеми с плътните връзки.

Прецизни преходи в изпълнение на Паркетсенс ПРО