„Паркетсенс” отбеляза Световния ден на околната среда с поставянето на къщички за птици

На Световния ден на околната среда екипът на „Паркетсенс” се включи в инициативата на Столичния инспекторат за организиран пешеходен преход от с. Мърчаево до местността Церова поляна в природен парк “Витоша”. Целта на прехода бе да се поставят къщички за птици от семейство Врабчови, както и хранилки за катерички. Те са изработени от нас и са съобразени изцяло с нуждите на горските обитатели. 

Дървеният материал, от който са направени, е от останали ни след монтажа паркетни дъски. По този начин оползотворяваме на 100 % дървесината и ставаме част от глобалния стремеж на паркетния бранш да преработва остатъчните материали, за да не замърсява околната среда.

Хранилките са оцветени от деца от 4 до 7 клас в училището на с. Мърчаево. Те помагаха активно за поставянето им и в бъдеще ще поемат грижите за тях. 

Инициативата за поставянето на къщички за птици е на г-н Георги Петков, съсобственик на „Паркетсенс”. Той смята, че това е само началото на екологичните каузи на фирмата, които ще се разгърнат във времето. Насочването ни към тях не е случайно. Производството на паркет, както добре знаете, е свързано с изсичане на устойчиво управлявана дървесина, т.е. такава, която не е застрашена от изчезване и на нейно място се засаждат нови дръвчета.

 Най-честите жертви на всички производства, разчитащи на дървесината, стават птиците. След отсичането на дървото, те трябва да сменят местообитанието си, като потърсят ново място, в което да свият дома си. Особено трудно е на по-малките видове, които често стават жертва на други горски обитатели. 

Те трябва за кратко време да намерят подходящо място за гнездене и тогава къщичките за птици са особено необходими. Разбира се, те са полезни не само при такива екстремни ситуации.

Ако са съобразени с нуждите на бъдещите им обитатели и са поставени на подходящите места, те биха гарантирали на тях и малките им защита от неблагоприятните метеорологични условия и от дебнещите ги хищници.

Пернатите обитатели на свой ред се отплащат на приютилите ги дървета, като унищожават различните видове червеи, които най-често са причина за изсъхването им. Намаляват и популацията на насекомите, като с това дават своя принос за екологичното равновесие на планетата.

“Паркетсенс” съзнава отговорността, която поема с реализацията на подобни идеи и благодари на Столичния инспекторат за подкрепата, съдействието и доверието. Надяваме се в бъдеще сътрудничеството ни да продължи и примерът ни да се окаже заразителен, защото природата заслужава много повече от това, което правим за нея!