Да се запознаем с FEP – Европейската асоциация на паркетната индустрия

За нас от „Паркетсенс” е изключително важно да следим какво се случва в бранша ни не само в България, но и по света. Ето защо решихме в няколко публикации да Ви разкажем повече за FEP– Европейската асоциация на паркетната индустрия. Ще започнем, разбира се, с информация за нейните цели, задачи и членове.

В Европейската асоциация на паркетната индустрия (FEP) членуват национални организации, както и производители и дистрибутори на паркет. Тя има за задача да представлява и защитава интересите на индустрията на всички нива в рамките на Европа. FEPима за цел да запази и увеличи престижа на дървените подови настилки спрямо останалите на пазара, да стимулира продажбите им и да защитава интересите на производителите.

Част от задачите на FEP са и да събира данни за състоянието на пазара в Европа и извън нея, да ги анализира и оповестява публично, да синхронизира европейското законодателство и следи за стандартизацията в сектора, да организира годишна среща на членовете си и да насърчава личната комуникация помежду им.

Към настоящия момент в нея участват 70 членове от 19 държави. По един представител във FEP имат Дания, Естония, Португалия, Словения, Турция и Канада, по двама – Белгия, Унгария, Полша и Швейцария, по трима – Испания и Нидерландия, с четирима е Финландия, с по шест са Франция, Италия и Швеция, а с най-много – седем участници – е Австрия.

От 2012-та г. насам FEP връчва награда, с която отличава лице, фирма или организация със значителен принос към паркетния бранш и цели да насърчи творчеството и иновациите. В следващи публикации ще ви разкажем повече за нейните носители, както и за най-новия проект на организацията − „Realwood”.